Deltaweekend samen met Charity Cup

Dit jaar zullen de wedstrijden van de ongemeten jachten onder de noemer van de Charity Cup worden gevaren. Dit is het resultaat van de samenwerking van het Deltaweekend en de stichting Sail4Charity, die al meer dan tien jaar zeilwedstrijden voor het goede doel organiseert op de Oosterschelde en het Veerse Meer. De samenwerking kwam min of meer toevallig tot stand, doordat beide organisaties hun wedstrijden in hetzelfde weekend hadden gepland en men elkaar natuurlijk niet in het vaarwater wilde zitten. Van de nood is nu een deugd gemaakt en daarom is besloten om samen te werken.  Net als andere jaren kan aan de Charity Cup worden deelgenomen door Old Gaffers en ongemeten jachten op basis van hun SW factor of CR registratie. De Charity Cup deelnemers varen wedstrijdbanen “rond de betonning” ten westen van de Zeelandbrug.

De Deltaweekendorganisatie verzorgt alle zaken rond het nautisch gebeuren, waaronder de inschrijvingen, de wedstrijdbanen en de wedstrijdofficials. Hierdoor kan de stichting Sail4Charity, de voortrekker en organisator van de Charity Cup, zich meer concentreren op het goede doel en andere zaken. Bovendien is het de verwachting dat het wedstrijdveld ongemeten jachten tijdens het Deltaweekend door deelname van de vaste Charity Cup zeilers groter zal zijn dan gebruikelijk. Ook voor het walprogramma van het driedaagse zeilevenement in Zierikzee is een grotere deelname aantrekkelijk. Voordelen dus voor de organisatie en de deelnemers.

Goede doel
Ieder jaar kiest Sail4Charity een ander goed doel, vaak aangedragen door de deelnemers van de Charity Cup. Dit jaar gaat de opbrengst naar “Beat the Beast”, een stichting die zich inzet voor het bestrijden van zogeheten clusterhoofpijn. Dat is een vrij zeldzame maar zeer ernstige vorm van hoofdpijn die gepaard gaat met hevige aanvallen. Beat the Beast zamelt geld in door middel van allerlei, vaak sportieve, evenementen, dit jaar de Charity Cup. De netto opbrengsten komen rechtstreeks ten goede van wetenschappelijk onderzoek naar clusterhoofdpijn aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Ongemeten jachten varen voor de Charity Cup (foto, Fotografie, Objectivo)